A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тиврівська громада
Вінницька область, Вінницький район

Утворення старостинських округів

Україна

Тиврівська селищна рада

Тиврівського району    Вінницької області

 

Рішення №19

 

10.12.2020 р.                                                                       2 сесія VIII скликання

 

Про утворення старостинських округів

та затвердження Положення про старосту

Тиврівської селищної ради

 

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини третьої статті 26, статті 541, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів Тиврівської селищної ради, що увійшли до територіальної громади з адміністративним центром в смт Тиврів, селищна рада ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити на території Тиврівської селищної ради 12 старостинських округа, а саме:

1.1. Василівський старостинський округ з центром в с. Василівка, що складається з с. Василівка, с. Зарванка, с. Майдан та с. Курники.

1.2. Гришовецький старостинський округ з центром в с. Гришівці, що складається з с. Гришівці та с. Кобилецьке.

1.3. Жахнівський старостинський округ з центром в с. Жахнівка, що складається з с. Жахнівка, с. Онитківці та с. Івонівці.

1.4. Колюхівський старостинський округ з центром в с. Колюхів, що складається з с. Колюхів, Канава та с. Соколинці.

1.5. Дзвониський старостинський округ з центром в с. Дзвониха.

1.6. Новоміський старостинський округ з центром в с. Нове Місто, що складається з с. Нове Місто, с. Красне та с. Іскрівка.

1.7. Рахнополівський старостинський округ з центром в с. Рахни Польові, що складається з с. Рахни Польові та с. Пирогів.

1.8. Строїнецький старостинський округ з центром в с. Строїнці, що складається з с. Строїнці.

1.9. Краснянківський старостинський округ з центром в с. Краснянка, що складається з с. Краснянка, с. Круги та с. Дубина.

1.10. Уяринецький старостинський округ з центром в с. Уяринці.

1.11. Черемошненський старостинський округ з центром в с. Черемошне.

1.12. Іванковецький старостинський округ з центром в с. Іванківці

2. Затвердити Положення про старосту Тиврівської селищної ради, згідно із додатком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійній комісії селищної ради.

Селищний голова                                        С.М.Кицишин

                                             Додаток

                                                                                       до рішення 2 сесія VIII скликання

                                                                                       №19 від 10.12.2020 р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про старосту Тиврівської селищної ради

 

Це положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших актів законодавства України та визначає статус сільського старости, його повноваження та  відповідальність.

Розділ І. Загальні положення

1.1.  Староста села Тиврівської селищної територіальної громади (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування, що затверджується селищною радою на строк повноважень селищного ради за пропозицією селищного голови.

1.2. Правовою основою діяльності старости  є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інші акти законодавства України та це Положення.

1.3. Положення про старосту затверджується сесією  Тиврівської селищної ради

1.4. Староста набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.5. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Тиврівської селищної ради і працює в ньому на постійній основі.

1.6. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

 

Розділ 2. Призначення та звільнення старости

2.1. Староста затверджується Тиврівською селищною радою на строк її повноважень за пропозицією Тиврівського селищного голови в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» на строк повноважень Тиврівської селищної ради.

Селищний голова пропонує кандидатуру на посаду старости за результатами громадського опитування жителів відповідного села.

2.2. На посаду старости можуть бути призначений громадянин України, який  має право голосу володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади державної мовної політики».

2.3. На посаду старости не можуть бути прийняті особи:

1) визнані судом недієздатними;

2) які мають судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;

4) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам;

5) досягли граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

2.4. Повноваження старости починаються після складання ним присяги такого змісту:

 

Я, ________________________________________________,

                     (прізвище, ім’я, по батькові)

 усвідомлюючи свою  високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки.

____________                                                                               ___________

         (дата)                                                                                       (підпис)                     

 

2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Тиврівської селищної ради.

2.6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням Тиврівської селищної ради, у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень  старости;

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) набуття громадянства іншої держави;

7) його смерті.

2.7.  Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Тиврівської селищної ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, це Положення, інші акти Тиврівської селищної ради, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Тиврівська селищна рада приймає більшістю голосів від її загального складу.

2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Тиврівської селищної ради:

1) Тиврівський селищний голова;

2) виконавчий комітет Тиврівської селищної ради;

3) збори членів відповідної громади.

 

Розділ 3. Повноваження старости та організація його роботи

3.1. Відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представляє інтереси жителів відповідного села у виконавчих органах Тиврівської селищної ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях Тиврівської селищної ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Тиврівської селищної ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села;

4) сприяє жителям відповідного села у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень Тиврівської селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету Тиврівської селищної ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів Тиврівської селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень Тиврівської селищної ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села та інформує селищного голову, виконавчі органи селищної ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі;

13) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

3.2. Обов’язки старости:

1) додержуватися   Конституції  та  законів України,  актів Президента України,  Кабінету  Міністрів  України, нормативних актів Тиврівської селищної ради, Регламенту ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів,  що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Тиврівською селищною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Тиврівської селищної ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, Тиврівського селищного голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на підвідомчій території, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Тиврівської селищної ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Тиврівської селищної ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом жителів відповідного села згідно з визначеним графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади  з питань соціально-економічного та культурного розвитку Тиврівської територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування;

7) приймати від жителів відповідного села заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Тиврівської територіальної громади та їхнім посадовим особам,  передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою підвідомчої території, вживати заходів до   підтримання її в належному стані;

9) сприяти проведенню контрольних заходів на підвідомчій території територіальної громади (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на підвідомчій території громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями  Тиврівської селищної ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на підвідомчій території Тиврівської територіальної громади;

12) органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

13) не допускати на підвідомчій території дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

14) періодично звітувати (не менш як раз на рік) перед зборами членів відповідної внутрішньої громади про свою роботу;

15) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України та  іншими актами Тиврівської селищної ради;

16) виконувати поточні доручення Тиврівської селищної ради та її виконавчого комітету, Тиврівського селищного голови, звітувати про їх виконання;

17) вчиняти нотаріальні дії та реєструвати акти цивільного стану за рішенням Тиврівської селищної ради територіальної громади згідно чинного законодавства.

Розділ 4. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

4.1.  Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Тиврівською селищною радою та її виконавчим комітетом.

4.2.  Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється Тиврівською селищною радою.

 

Розділ 5. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

5.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний селищному голові.

5.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

5.3. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом. 

5.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар селищної ради                                                                  

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь