Затверджено

Рішенням 37 сесії 6 скликання                                                                         від  28.05.2015р   №574

Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад.

1.  Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне обєднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також  громадські об’єднання, що  не є юридичними особами.

3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форму його проведення ( конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, інтернет-конференція, електронна консультація),  виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

4. Громадське обговорення передбачає :

       1) вирішення організаційних ( технічних) питань:

- час та дата проведення громадського обговорення,

- місце провення громадського обговорення,

- визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході.

Забезпечення участі у громадських обговоренням цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх  у будь-який доступний спосіб.

Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

- оголошення у засобах масової інформації,

- розсилання письмових запрошень.

       2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозиції (зауважень);

       3)   узагальнення та  оприлюднення результів громадського обговорення.

 5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

6. Пропозиції ( зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій та усній формі, надсилаються електронною поштою із зазаначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.  Юридичні особи подають пропозиції ( зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

7. Організатор громадського обговорення не зобовязаний перевіряти достовірність інформації про фізичних та юридичних осіб, яка містить у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції.

9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозиції ( зауваження) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування  організатора, зміст питання, що виноситься на громадське обговорення, інформацію про осіб, які взяли участь в обговоренні порушенного питання,  а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

 

Селищний голова                                          С.М.Кицишин