Про декомунізацію

·        У зв’язку з набуттям чинності Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» у багатьох громадян та представників органів місцевого самоврядування виникають питання про те, чи будуть відбуватися внесення змін до правовстановлювальних документів на нерухоме майно для фізичних та юридичних осіб

Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області, в межах своєї компетенції, повідомляє таке.

Єдиним правовстановлювальним документом, який видає державний реєстратор речових прав на нерухоме майно міського, районного, міськрайонного управління юстиції є свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно, видається у випадках зазначених у ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Серед випадків, з якими закон пов’язує видачу свідоцтва про право власності на нерухоме майно, зміна назв скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних тощо (далі - вулиць) відсутня.

Законодавство України також не містить підстав для внесення змін до наявних документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно.

Разом з тим, чинне законодавство України не містить обов’язку власника об’єкту нерухомого майна вносити будь-які зміни у разі зміни назв вулиць.

За таких умов, до наявних правовстановлювальних документів на нерухоме майно у зв’язку зі зміною назв вулиць зміни не можуть бути внесені.

Звертаємо особливу увагу на те, що при реалізації Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» обов’язково слід дотримуватись Порядку ведення словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.07.2012 року № 1014/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 09.07.2012 року за № 1151/21463.

Ведення словників Державного реєстру прав здійснюється адміністратором Державного реєстру прав, яким є державне підприємство «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України.

Документи можна подавати у Вінницьку філію державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, що розташована за адресою : 21050, м. Вінниця, вул. Пирогова, 154а.

Відповідно до п.2.3. Порядку інформація до словника іменованих об’єктів та словника вулиць вноситься на підставі повідомлення органу місцевого самоврядування, оформленого відповідно до законодавства, на території адміністративно-територіальної одиниці якого розташовані відповідні вулиці або іменовані об’єкти, до якого додається копія відповідного рішення щодо найменування (перейменування) вулиці або найменування (перейменування), уточнення, зміни, ліквідації тощо іменованого об’єкта.

При цьому контроль за повноту інформації, що вноситься до словника іменованих об’єктів та словника вулиць, здійснюють посадові особи органів місцевого самоврядування, які надали відповідну інформацію.

У внесенні відомостей до словників Державного реєстру прав може бути відмовлено, якщо інформація, що міститься у повідомленні, не відповідає вимогам цього Порядку або відповідне повідомлення оформлено без дотримання вимог ведення діловодства. (п.2.5. Порядку).

Згідно з п.4.7. Порядку при внесенні до словника вулиць відомостей про перейменування вулиць забезпечується зв’язок між старою та новою назвами вулиці.

Тобто, зміна назв вулиць не впливає на чинність правовстановлювальних документів.

За бажанням заявника можуть бути внесені зміни до Державного реєстру прав.

Регулюванню цього питання присвячено Порядок прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 року № 3502/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 12.12.2011 року за № 1429/20167.

Для внесення змін до записів Державного реєстру прав у зв’язку зі зміною назви вулиць, заявник подає оригінали та копії документа, що є підставою для зміни відомостей, копії документів, що посвідчують особу заявника, та документ про внесення плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав.

При цьому заявник пред’являє документи, що посвідчують його особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

 

Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

Документом, що є підставою для зміни відомостей у даному конкретному випадку може вважатися рішення чи витяг з рішення органу, який прийняв рішення про зміну назви вулиць.

За бажанням заявника після внесення змін до записів Державного реєстру прав державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках. За таких умов заявник додатково подає документ, який підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав.

До кінця 2015 року плата за внесення змін до запису Державного реєстру прав становитиме 48,72 грн., а плата за надання витягу з Державного реєстру прав становитиме 120,00 грн.

При цьому наголошуємо на тому, що заявники матимуть можливість вносити зміни до записів Державного реєстру прав лише після внесення змін державним підприємством «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України до словників Державного реєстру прав назв вулиць.

За таких умов правовстановлювальний документ буде містити стару назву вулиці, а витяг з Державного реєстру прав буде містити нову її назву.

Зазначене в повній мірі відповідає чинному законодавству України.

У разі необхідності здійснення відчуження нерухомого майна (продаж, успадкування, дарування тощо) нотаріус на підставі правовстановлювального документа зі старою назвою вулиці та рішення чи витягу з рішення органу, який прийняв рішення про зміну назви вулиці видає новому власнику правовстановлювальний документ з новою назвою вулиці.

Заступник начальника управління державної реєстрації – начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області                                                                                                                  Я.П. Миколюк