Дотримання серед населення порядку ведення бджільництва, порядку ресстрації пасіки в органах місцевого самоврядування. Налагодженої спiвпpaцi між аграріями i пасічниками з метою зменшення випадків отруєння бджіл внаслідок застосувания пестицидів, попередження негативних наслідків для навколишнього середовища.

 

      Між пасічником та керівником сільськогосподарського підприємства має бути тісна співпраця. Особливо звернути увагу на убезпечення ураження бджіл під час застосування засобів захисту рослин.

     Нагадування пасічникам !!!

  1. Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом в органах місцевого самоврядування. Реєстрація пасіки проводиться за заявою про реєстрацію пасіки (додаток) власника пасіки або уповноваженої ним особи в день звернення.
  2.  Реєстрація пасіки здійснюється після видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки (далі - паспорт пасіки) та державної реєстрації потужності територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Щороку пасіки піддаються ветеринарно-санітарному обстеженню (двічі на рік). Фахівець ветеринарної медицини обовязково, провівши епізоотичне обстеження зазначає: кількість бджолосімей, коротку характеристику пасіки (стаціонарна чи кочівна), благополуччя пасіки щодо інфекційних та інвазійних хвороб бджіл (на підставі експертних висновків уповноважених лабораторій на проведення досліджень підмору, розплоду бджіл). 
  3.  Розміщення пасік на земельних ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою. Пасічник повідомляє органи місцевого самоврядування та попередньо узгоджує із керівником сільськогосподарського підприємства про розміщення пасіки поблизу їх ділянок. Після отримання повідомлення про майбутню хімічну обробку, бджоляр повинен до її початку вивезти пасіку в безпечне місце або забезпечити ізоляцію бджіл у вуликах на відповідний термін токсичної дії конкретного пестициду.
  4. Перевезення бджіл на медозбір та запилення здійснюється на підставі ветеринарних документів (довідки в межах району, свідоцтва за межами району) на перевезення бджолосімей,виданих структурними органами Держпродспоживслужби.

 

Дії пасічника при отруєнні бджіл засобами захисту рослин!!!

  1. Пасічник подає заяву про встановлення факту отруєння бджіл до органу місцевого самоврядування. Постійно діюча Комісія із встановлення факту отруєння бджіл (далі - Комісія)  збирається невідкладно після надходження до органу місцевого самоврядування Заяви, але не пізніше ніж через 24 години після надходження такої заяви.
  2. Результати обстеження Комісії фіксуються в Акті встановлення факту отруєння бджіл.
  3. Комісією проводиться відбір проб загинувших бджіл, зразків підмору, частин стільника та рослин із слідами пестицидів. Зразки упаковуються, опломбовуються та передаються власнику пасіки для доставки в уповноважену лабораторію для дослідження. Доставляють зразки в термін не пізніше 24 годин після обробки поля та отруєння бджіл. У випадку неможливості вчасно доставити зразки в лабораторію, потрібно їх заморозити, та в такому вигляді доставляти.
  4. В разі підтвердження факту отруєння (за результатами дослідження), пасічник звертається до суб'єкту господарювання про відшкодування заподіяної шкоди у добровільному порядку або в протилежному випадку- із позовом про відшкодування заподіяної шкоди у примусовому порядку.

 До уваги керівників с/ г підприємств

   Проведення сільськогосподарських робіт, під час яких використовуються засоби захисту рослин, пов’язане із багатьма ризиками, серед яких найнебезпечніші – ураження пестицидом працівника, що безпосередньо працює із ним, ураження пестицидом інших сільськогосподарських угідь, отруєння бджіл, які належать іншим господарникам або приватним особам та ін. Обізнаність з порядком їх застосування є дуже важливим як для громадян, так і для працівників та керівників суб’єктів господарювання. На Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області покладено функції проведення спеціальної підготовки (навчання) з питань безпечного виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами для осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними. За результатами проведеного навчання, а також за наявності медичної книжки з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров’я працівник отримає Допуск (Посвідчення). Порядок одержання допуску (посвідчення) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 №746 (додається). Наявність у працівника відповідного допуску (посвідчення) передбачено вимогами частини другої статті 11 Закону України «Про пестициди і агрохімікати», абз. 7 частини першої статті 16 та абз. 4 частини другої статті 18 Закону України «Про захист рослин», Державних санітарних правил ДCанПіН 8.8.1.2.001-98, іншими нормативно-правових документами.

 

Основні вимоги щодо безпечного застосування засобів захисту рослин на посівах сільськогосподарських культур:

-для обробки рослин використовують пестициди відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», а також в Додатку до Переліку;

-обов’язкове дотримання вимог регламентів застосування пестицидів, Державних санітарних правил ДCанПіН 8.8.1.2.001-98, інших нормативно-правових актів в сфері захисту рослин;

-до робіт з пестицидами, в т.ч. й з десикантами, допускаються лише особи, які мають допуск до роботи з пестицидами, забороняється допуск сторонніх осіб до місць застосування пестицидів;

-завчасно, але не пізніше, ніж за три доби до початку проведення хімічної обробки, суб'єкт господарарювання повідомляє органи місцевого самоврядування, пасічників,  про дата і час початку робіт, територія майбутнього застосування засобів захисту рослин назва препарату, діючі речовини та клас небезпеки запланованих обробок, спосіб (метод) застосування, відомості про сільськогосподарську культуру, що обробляється засобами захисту рослин, дані для зв'язку з фізичними особами та суб'єктами господарювання (номер телефону та адреса електронної пошти).

 -до початку роботи всі машини, механізми і апаратура повинні бути відремонтовані, перевірені на герметичність комунікацій і фільтруючих пристроїв шляхом заповнення водою та інертними речовинами, а також відрегульовані на необхідні норми витрати;

-зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за с/г культурами, водойм і місць відпочинку при штанговому обприскуванні повинна бути не меншою 300 м,    (при використанні вентиляторного обприскувача – 500 м);  У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи;

-обприскування допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельно) і 4 м/с (великокрапельне). Відповідальність за належне проведення робіт несе керівник, який забезпечує використання об'єктивних методів вимірювання температури і швидкості руху повітря. Слід враховувати напрям та силу вітру, щоб не допустити зносу шлейфу від обприскувача на прилеглі території;

-всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові (до 10:00) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок удень у похмурі та прохолодні денні години з температурою навколишнього повітря нижче + 10ºС.

-заборонено обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.

 

Доведення змісту завчасного повідомлення до відома власників пасік здійснюється шляхом його опублікування на офіційній інтернет-сторінці органів місцевого самоврядування, ЗМІ,     а також шляхом надсилання особистим повідомленням на телефон чи на електронну адресу, зазначені під час реєстрації або кочівлі пасіки .

 

      В разі використання авіації для проведення десикації додатково враховують вимоги Державних санітарних правил Авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, інших нормативів. Слід уникати польотів авіації, що заправлені агрохімікатами, над населеними пунктами.

 

З питань порядку проведення спеціальної підготовки та видачі Допуску просимо звертатись до Управління фітосанітарної безпеки Головного управління  Держпродспоживслужби у Вінницькій області за тел. (0432) 65-88-00, 46-46-47

 

         Порушення законодавства про захист рослин тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

 

Управління фітосанітарної безпеки тел.: (0432) 65-88-00, 46-46-47

Тиврівське управління тел.: (04355) 2-21-00
Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 вересня 1995 р. N 746

 

ПОРЯДОК

одержання допуску (посвідчення) на право роботи,

пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням

та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

 

1. Цей Порядок визначає умови одержання особами, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, допуску (посвідчення) на право роботи із зазначеними препаратами (далі - допуск) і поширюється на всі галузі виробництва, де застосовуються пестициди і агрохімікати.

2. До виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами не допускаються особи віком до 18 років, вагітні жінки, жінки, що годують дітей, особи, які мають протипоказання за станом здоров'я, а також особи, зазначені у переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, визначеному МОЗ.

3. Допуск видається державними фітосанітарними інспекціями (далі - інспекції) за формою згідно з додатком 1.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

4. Підставою для видачі допуску є посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 2 та медична книжка з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я згідно з додатком 3.

5. Навчання осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, а також працівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, що організовують виконання такої роботи (далі - організатори роботи), проводиться інспекціями один раз на три роки за програмою, затвердженою Мінагрополітики за погодженням з МОЗ, Мінприроди, Мінпраці та Держгірпромнаглядом.

Організатори роботи щороку підвищують свою кваліфікацію на відповідних курсах і семінарах, що проводяться інспекціями.

Плата за навчання спеціалістів спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а спеціалістів сільськогосподарських підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фермерських господарств і тих, що працюють на підприємницьких засадах, - за рахунок коштів таких підприємств, установ, організацій і господарств або за рахунок власних коштів.

6. Особи, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, а також організатори роботи проходять медичний огляд у закладах охорони здоров'я і допускаються до роботи за наявності висновку медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я.

7. Організатори роботи видають працівникам підприємств, установ та організацій, що мають допуск, наряд на виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 4. Перед початком роботи проводиться інструктаж на робочих місцях щодо заходів забезпечення безпеки, запобігання забрудненню залишками пестицидів і агрохімікатів продукції, навколишнього природного середовища, а також щодо надання першої медичної допомоги у разі отруєння, виникнення аварії.

8. Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, повинні мати при собі під час виконання роботи допуск, медичну книжку і наряд на виконання такої роботи.

Виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами особами, які не мають допуску, забороняється.

 { Порядок в редакції Постанови КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009 }

 

Додаток N 1

до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право

роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,

застосуванням та торгівлею пестицидами і

агрохімікатами

ДОПУСК (ПОСВІДЧЕННЯ)

на право роботи з пестицидами і агрохімікатами

Виданий —————————————————————————————————————————————————————

                                                                     прізвище, ім'я, по батькові

Адреса ——————————————————————————————————————————————————————————

Місце роботи  ————————————————————————————————————————————————————

на право роботи з пестицидами та агрохімікатами

            до ______________ 20__  року

Допуск (посвідчення) видано на підставі:

1. Висновку медичної комісії від _________ 20__ року.

2. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки від ________

            20__  р., реєстраційний N ______.

 

Начальник державної

фітосанітарної інспекції      _________________________________

                                                            підпис, прізвище, ініціали

                                                                             МП

Дата видачі __________________   20__  р., реєстраційний N ____

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009, N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 2

до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право

роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,

застосуванням та торгівлею пестицидами і

агрохімікатами

 

ПОСВІДЧЕННЯ

про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного

проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами

 

Видане  —————————————————————————————————————————————————

                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

Адреса—————————————————————————————————————————————————————————

Місце роботи ——————————————————————————————————————————————————————

спеціальну підготовку з питань безпечного проведення робіт з

пестицидами і агрохімікатами пройшов (ла) _____________________

_________ 20__ року.

Назва установи, організації, закладу, на базі яких здійснена

спеціальна підготовка __________________________________________

Посвідчення дійсне до ____________ 20__ року.

 

Начальник державної

фітосанітарної інспекції             _________________________

                                                                          (підпис)

 

                                                                           МП

 

Дата видачі __________ 20__ року

  Реєстраційний N ______________

 

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009, N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

 

 

Додаток N 3

до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право

роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,

застосуванням та торгівлею пестицидами і

агрохімікатами

 

МЕДИЧНА КНИЖКА

особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами

 

Прізвище——————————————————————————————————————————————————————————

Ім'я, по батькові —————————————————————————————————————————————————

Рік народження ———————————————————————————————————————————————————

Місце роботи ——————————————————————————————————————————————————————

Посада ————————————————————————————————————————————————————————————

З якого року працює з пестицидами і агрохімікатами ————————————————

Підпис володільця книжки _____________________________

Висновок медичної комісії—————————————————————————————————————————

Голова медичної комісії ———————————————————————————————————————————

                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

                                МП

                       Дата видачі книжки __________ 20__ р.

                       Термін дії до _______________ 20__ р.

 

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009 }

 

 

Додаток N 4

до Порядку одержання допуску (посвідчення)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________________________

                             (посада, підпис керівника)

                              "____"________ 20_ р.

 

                                      НАРЯД

        на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами

———————————————————————————————————————

                                  (адреса місця виконання роботи, найменування ділянки тощо)

Початок роботи _______г. _____хв. __ число __ місяць 20__ р.

Відповідальний керівник робіт —————————————————————————————————————

                                                                           (посада, прізвище, ініціали)

з бригадою у складі ___________ чол.

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

                                                        (професія, прізвище, ініціали всіх працівників)

Доручається виконати

—————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

                                                       (конкретний зміст, місце, умови роботи)

Заходи безпеки ————————————————————————————————————————————————————

Інструктаж з техніки безпеки провів 

 ———————————————————————————————

———————————————————————————————————————

                                    (посада, прізвище, ініціали, дата, підпис)

Наряд видав

 ———————————————————————————————————————————————————————

                                                       (посада, прізвище, ініціали, дата, підпис)

Наряд і інструктаж отримав

 ————————————————————————————————————————

                                                                      (прізвище, ініціали, підпис, дата, час)

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009 }