Аграрна галузь специфічна і суттєво відрізняється від інших галузей виробництва.
Особливості праці в сільському господарстві полягають у тому, що така праця в
більшості носить сезонний характер і є ризики прихованої зайнятості найманих
працівників на тимчасових роботах, а сам роботодавець (іноді) позбавляє свого
працівника права на:
– оплату праці на рівні не нижчому ніж передбачено законодавством;
– основну та додаткову відпустки;
– дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу та інші
гарантії за колективним договором;
– допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах;
– допомогу по безробіттю;
– допомогу від нещасних випадків на виробництві та зрештою пенсійне
забезпечення.
Одним із найпоширеніших методів мінімізації видатків роботодавців –
сільгоспвиробників є оформлення працівників за угодами цивільно-правового
характеру. В цьому випадку роботодавці здійснюють нарахування та сплату єдиного
соціального внеску на фактично нараховані виплати, які є, як правило, значно
нижчими за мінімальну заробітну плату в галузі.
У зв’язку з цим звертаючись до роботодавців — хотілося б застерегти останніх від
вищезазначених дій, та приймати на роботу працівників на умовах трудового
договору, що в свою чергу призведе до недопущення підміни трудових відносин
договорами цивільно-правового характеру, та забезпечить працівників усіма
соціальними гарантіями відповідно до Законодавства України.

Головний спеціаліст Відділу профілактики та розслідування нещасних випадків
Управління контрольно - перевірочної роботи Головного управління пенсійного
фонду України у Вінницькій області
Сергій Пашенько