Промислова безпека та охорона праці ґрунтується за принципом пріоритетності життя людини над результатами виробничої діяльності. Сьогодні безліч різних електроустановок використовуються в промисловості, будівництві, житлово-комунальному господарстві, на транспорті, в сільському господарстві та інших галузях, в медичних, культурних закладах та в побуті. Поєднання зусиль органів державної влади, громадських, профспілкових організацій та роботодавців у вирішенні загальних проблем запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням є також важливим питанням. За таких умов великого значення набувають саме питання безпечної експлуатації електроустановок споживачів.При експлуатації електроустановок споживачів, одним із основних нормативно-правових актів з охорони праці є НПАОП 40.1-1.21-98 – «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.

   Під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини пристроїв теплової автоматики, теплотехнічного вимірювання і захисту, засобів дистанційного керування, сигналізації і технічних засобів автоматизованих систем керування, засобів диспетчерського і технологічного керування в енергосистемах,  котелень що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт повинні виконуватись вимоги цих Правил. В цих Правилах викладені основні вимоги, щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок.Первинні засоби пожежогасіння, які застосовуються в електроустановках, мають відповідати Правилам пожежної безпеки в Україні – НАПБ А.01.001-2004. Електрообладнання, конструкції, комплектувальні деталі, вузли вітчизняного та іноземного виробництва повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів в Україні.  Електрообладнання, яке підлягає в Україні обов‘язковій сертифікації, повинно супроводжуватись сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката згідно з Державною системою сертифікації УкрСЕПРО. Машини, механізми, пристосування і інструмент, що застосовуються в електроустановках, повинні бути справні і випробувані відповідно до чинних нормативних документів і строків.
У разі постачання електрообладнання з-за кордону організація – замовник повинна отримати сертифікат відповідності до укладення контракту на його поставку. Паспорт, інструкція та інша експлуатаційна документація, що поставляється з обладнанням чи виробами, повинна мати переклад українською мовою.Можливі відхилення від нормативної документації повинні бути узгоджені з Держпраці, Держстандартом та організацією-замовником до укладання контракту на їх постачання. Копії погоджень і сертифікати долучаються до паспорта обладнання або виробу. Для організації безпечної експлуатації електроустановок споживачів, керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів.

     Для цього він повинен:
– призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку (далі – особа, відповідальна за електрогосподарство);
–забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;
– затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і 
– встановити такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов’язки з обслуговування електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і мережами – оглядом, перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням;
– забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки згідно з вимогами “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
– забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);
–забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.
При експлуатації електроустановок споживачів повинні виконуватись організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи та технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт.


До основних організаційних заходів відносять:

1. Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском (далі нарядом), за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.
2. Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є:
– затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;
– призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;
– оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;
– підготовка робочих місць;
– допуск до роботи;
– нагляд під час виконання робіт;
– переведення на інше робоче місце;
– оформлення перерв в роботі та її закінчення.


До технічних заходів, що створюють безпечні умови виконання робіт відносять:


– порядок підготовки робочого місця;
– вимикання (зняття напруги);
– вивішування плакатів безпеки. Обгородження робочого місця;
– перевірка відсутності напруги;
– встановлення заземлень.


Кожен повинен знати і  пам’ятати, що змінювати послідовність виконання технічних заходів, що створюють безпечні умови виконання робіт забороняється.
Безпека кожного із нас залежить насамперед від особистої свідомості небезпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

 

Головний спеціаліст Відділу профілактики та розслідування нещасних випадків Управління контрольно - перевірочної роботи Головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області                                     С.М. Пашенько