БЛАНК

підписів в підтримку кандидата

 

__________________________________________________________________

 

на членство в Молодіжній раді

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата наро-дження

Місце роботи, посада

Адреса проживання, телефон

Підпис, який засвідчує підтримку кандидата

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Підписи зібрав _________________________________________________

 

 

____________                                                                 ______________

          дата                                                                                  підпис