Шановні роботодавці, хотілося звернути вашу увагу на проведенні атестації
робочих місць.
Головна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником чи
уповноваженим ним органом та працівниками щодо реалізації їх прав на охорону
здоров’я і безпечні умови праці, пільги і компенсації за роботу в несприятливих
умовах праці, а саме :
— планування і виконання комплексних заходів для досягнення встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення
існуючого рівня охорони праці;
— розробка і виконання заходів для покращення умов праці та оздоровлення
працівників;
— надання працівникам пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах
праці;
— ознайомлення працівників з умовами праці на робочому місці при прийняті на
роботу.
Наголошуємо що при створенні робочих місць, на яких технологічний процес,
обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційним
джерелом шкідливих і небезпечних факторів повинна проводитись атестація
робочих місць за умовами праці.
Звертаємо увагу, що атестація робочих місць потрібна керівнику, оскільки
відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць
покладається саме на керівника підприємства. Працівнику, тому що атестація
робочих місць є правовою підставою надання на підприємстві компенсацій та
гарантій для працівників із шкідливими і небезпечними умовами праці (пільгового
пенсійного забезпечення, доплат до заробітної плати, додаткових оплачуваних
відпусток).

Головний спеціаліст Відділу профілактики та розслідування нещасних випадків
Управління контрольно - перевірочної роботи Головного управління пенсійного
фонду України у Вінницькій області Сергій Пашенько