Додаток 1

до Положення про Молодіжну раду

при Тиврівській селищній раді

 

 

Реєстраційний номер

 

Дата реєстрації анкети

 

 

 

 

(для службового заповнення)

 

 

АНКЕТА

кандидата до складу Молодіжної ради

при Тиврівській селищній раді

 

1. Загальна інформація

1.

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

 

2.

Мобільний телефон

 

3.

Електронна пошта (у разі наявності)

 

4.

Посилання на сторінки в соціальних мережах (у разі наявності)

 

5.

Дата народження

 

6.

Стать

 

7.

Місце фактичного проживання/місце реєстрації

 

8.

Освіта

 

9.

Місце роботи/ навчання

 

10.

Делегований (необхідне підкреслити) написати назву закладу, ГО, підприємства, інше.

  • від закладів загальної середньої освіти
  • від громадських організацій та ініціатив
  • від професійних спілок

                

 

 

2. Досвід кандидата:

2.1. У яких молодіжних заходах (наукових, розважальних, творчих, неформальної освіти) Ви брали участь?:

 

 

 

 

2.2. Досвід організації та проведення молодіжних заходів:

 

 

 

 

2.3. Дослідження та публікації, наукова діяльність, громадська діяльність:

 

 

2.4. Спеціальні навички (знання іноземних мов тощо):

 

3. Плани:

3.1. Опишіть Ваше бачення становища молоді в Тиврівській ТГ :

 

 

 

 

 

3.2. Як, на Вашу думку, повинна формуватися та впроваджуватися молодіжна політика в Тиврівській ТГ:

 

 

 

3.3. Опишіть власну мотивацію діяльності в Молодіжній раді. Чому Ви вважаєте Вашу участь корисною для себе та Тиврівської ТГ?

 

 

 

 

3.4. Опишіть один чи два конкретних проекти, які ви втілите протягом членства в Молодіжній раді.

 

 

 

 

 

4. Зазначте іншу інформацію, яка, на Ваш погляд, є важливою для оцінки Вас як майбутнього члена Молодіжної ради.

 

 

 

Я, ____________________________________ (прізвище та ініціали), засвідчую, що вся інформація, вказана в анкеті, викладена мною особисто і є правдивою та вичерпною.          

____________________

(підпис)

 

 

 

 

Я, __________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

 відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку персональних даних.

 

____________________

 

(підпис)