Щодо проведення медичних оглядів працівників у 2022 році

 

Шаргородське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України нагадує, що відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 (далі – Порядок № 246), триває робота щодо визначення категорії працівників, які підлягають попередньому/періодичним медичним оглядам у 2022 році. Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року визначено Порядком № 246.

Роботодавець або його представник повинні надати до Головного управління Держпраці у Вінницькій області заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в 2022 році. До заяви додаються:
• штатний розклад або витяг із переліком структурних підрозділів та всіх професій;
• дані лабораторних досліджень умов праці за всіма професіями з визначенням усіх шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

Після розгляду цих документів спеціалістом відділу з питань гігієни праці за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи складається Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам (далі – Акт) у 2022 році.

Роз’яснюємо, що до Акту вносяться дані про шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу та дані про роботи, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд. 

Під час прийняття на роботу, також у разі переведення на іншу роботу роботодавець повинен видати робітнику направлення на обов’язковий попередній медичний огляд за встановленою формою. У направленні повинна бути вказана характеристика умов праці робітника, яка міститься лише в Акті. 

На підставі Акту роботодавець протягом місяця складає чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам у 2022 році (далі – Список), та погоджує їх із фахівцем відділу з питань гігієни праці.

Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий надається закладу охорони здоров’я для проведення медичного огляду працівників, третій надається до відділу з питань гігієни праці управління з питань праці Головного управління Держпраці у Вінницькій області, четвертий – робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Далі роботодавець укладає договір про проведення медогляду лише з тим закладом охорони здоров’я, який має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створено комісію з проведення медичних оглядів (далі – Комісія), а лікарі пройшли підготовку з професійної патології. Заклад охорони здоров’я складає план-графік проведення медичного огляду працівників підприємства та погоджує його із роботодавцем та територіальним закладом Держпраці. Роботодавець має забезпечити своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я складає Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі – Заключний акт), який складається у шести примірниках: один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, територіальному органу Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду, профпатологу.

Фахівці відділу з питань гігієни праці під час підписання Заключного акта надають рекомендації щодо покращення умов праці та профілактики професійних захворювань, які обов’язкові для виконання. При підписанні Заключного акта роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік, та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд та причин, з яких вони не пройшли медичний огляд.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці», пункту 3.9 Порядку № 246 роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного
огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Шаргородське відділення управління ВД ФСС України у Вінницькій області.

 

Фото без опису