О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення конкурсу з відбору

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені

до проведення незалежної оцінки майна

 

Назва об’єкта:

1. Частина нежитлового приміщення загальною площею 111,1 м.кв., що розташоване на першому поверсі за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с-ще Тиврів, вул. Тиверська, 40, приміщення комунальної власності Тиврівської селищної ради. Балансоутримувач: Тиврівська селищна рада. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу з урахуванням вартості невід’ємних поліпшень. Замовник: Тиврівська селищна рада. Платник: Тиврівська селищна рада. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 5000,00 грн.

 

2. Частина адміністративної будівлі загальною площею 35,1 м.кв., що розташоване за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Жахнівка, вул. Українська, 30, приміщення комунальної власності Тиврівської селищної ради. Балансоутримувач: Тиврівська селищна рада. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу з урахуванням вартості невід’ємних поліпшень. Замовник: Тиврівська селищна рада. Платник: Тиврівська селищна рада. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 5000,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу: конкурс буде проводитись 17 липня 2024 року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні Тиврівської селищної ради Вінницького району Вінницької області за адресою: вул. Тиверська, 32 с-ще Тиврів.

 

Кінцевий термін подання документів: до кінця робочого дня 17 години 00 хвилин 12 липня 2024 року.

 

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (із змінами) (далі - Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

 

Конкурсна документація складається з:

– конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено ціну про надання послуг щодо проведення незалежної оцінки комунального майна подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно норм чинного законодавства;

– підтвердних документів. 

Термін виконання оцінки об’єкта комунального майна: не повинно перевищувати 20 календарних днів з моменту надання повного пакету необхідних документів.

Документація з оцінки має бути виготовлена в трьох примірниках.

 

 

До підтвердних документів належать: 

1) заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності;

2) копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

3) копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

4) письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;

5) наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки;

6) інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

7) згода на обробку персональних даних.

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

 

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачено наявність: 

1) відповідної кваліфікації оцінювачів, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

2) досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;

3) переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

4) письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, учасники (претенденти) до участі у конкурсі не допускаються.

Учасники (претенденти) мають право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Підгородненської міської територіальної громади.

Прийом документів припиняється за два робочі дні до оголошеної дати проведення Конкурсу (включно).

 

Контактні номери телефонів:

Пишняк Валерія Сергіївна – спеціаліст 1 категорії відділу юридичного забезпечення та персоналу селищної ради, секретар комісії, моб.тел. 0683399570.

 

01.07.2024