Оголошується проведення конкурсу на посаду незалежного члена наглядової ради комунального некомерційного підприємства

 «Багатопрофільна лікарня» Тиврівської селищної ради

 

Правові підстави проведення конкурсу: стаття 24 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Порядок утворення наглядової ради закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 року № 1221, рішення 43 сесії Тиврівської селищної ради 8 скликання від 14 лютого 2024 року № 3307 „Про формування конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради КНП  «Багатопрофільна лікарня» Тиврівської селищної ради”.

 

Повне найменування підприємства: комунальне некомерційне підприємство  «Багатопрофільна лікарня» Тиврівської селищної ради.

 

Місцезнаходження підприємства: 23300, Україна, Вінницька область, Вінницький район, селище Тиврів, вулиця Шевченка, 2а.

 

Основні напрями діяльності підприємства: комунальне некомерційне підприємство  «Багатопрофільна лікарня» Тиврівської селищної ради є лікарняним (амбулаторним) закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги третинної/високоспеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та статутом.

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 20 травня 2024 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: до 17:00 годин 29 травня 2024 року включно.

 

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: 23300, Україна, Вінницька область, Вінницький район, селище Тиврів, вулиця Тиверська, 32, адмінбудинок Тиврівської селищної ради, ліве крило, другий поверх (відділ юридичного забезпечення та персоналу Тиврівської селищної ради).

 

Адреса електронної пошти для довідок: e-mail: tsr2016@ukr.net (тема: конкурс на посаду незалежного члена наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня» Тиврівської селищної ради).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі особисто або надсилаються поштою:

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади незалежного члена наглядової ради;

копія паспорта громадянина України;

резюме у довільній формі;

копія (копії) документа (документів) про освіту;

згода на обробку персональних даних;

мотиваційний лист, що містить обґрунтування заінтересованості кандидата у зайнятті посади незалежного члена наглядової ради;

копія довідки МВС про відсутність судимості - повна у відповідності до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30 березня 2022 року № 207, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2022 р. за     № 425/37761 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 березня 2023 року № 227) та чинна на дату розкриття пропозицій претендентів;

копія інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні aбo пов’язані з корупцією правопорушення;

заява про відсутність конфлікту інтересів;

копія довідки про доходи (довідки з Державного реєстру фізичних осіб про суми виплачених доходів та утриманих податків) за останні чотири послідовні податкові квартали.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним необхідних документів;

його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Вимоги до претендентів: вища освіта не нижче першого (бакалаврського) рівня. При цьому перевага надається кандидатам із спеціальностями галузей знань „Охорона здоров’я”,  „Управління та адміністрування”, „Публічне управління та адміністрування”, „Право”, „Соціальні та поведінкові науки” (спеціальність „Економіка”).

Досвід роботи не менш як п’ять років в одній або сукупно у кількох зазначених галузях.

Вільне володіння державною мовою.

 

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформація про дату проведення конкурсу підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті Тиврівської селищної ради з повідомленням претендентів додатково.

 

Місце проведення конкурсу: адмінбудинок Теврівської селищної ради за адресою: 23300, Україна, Вінницька область, Вінницький район, селище Тиврів, вулиця Тиверська, 32.