Додаток 3

до Положення про Молодіжну раду при Тиврівській селищній раді

 

ВИТЯГ

з протоколу №___

                     Зборів органу студентського/учнівського самоврядування «___________________________________________________________________________»

назва

 

«___»________ 2021 р.

смт Тиврів

 

 

Присутні: (перелік осіб).

 

 

 

 

 

 

 

На Зборах «___________________________________________» присутні: ____ ос.

                                                      Назва

Загальна кількість членів: ____ ос.

Збори «_______________________________________________»

                                          Назва

вважаються правомочними для вирішення питань порядку денного.

 

Порядок денний:

  1. Про делегування представника «_________________________________________»

                                                                                 Назва

 до складу Молодіжної ради при Тиврівській селищній раді.

 

 

По першому питанню слухали ____________________,який(а) запропонував(ла) від організації «__________________________________» делегувати до складу Молодіжної ради при Тиврівській селищній раді

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

                                    (ПІБ) 

 

Голосували:

__ - «за»;

__- «проти»;

__- «утримались»

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

Делегувати до складу Молодіжної ради при Тиврівській селищній раді від «___________________________________».

                            Назва

 _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

                                    (ПІБ) 

 

 

Головуючий зборів                 _____________                     _____________________

                                                                                                                 ПІБ

 

 

Секретар                                  _____________                     _____________________

                                                                                                                 ПІБ