Додаток 2

до Положення про Молодіжну раду при Тиврівській селищній раді

 

ВИТЯГ з протоколу №___ зборів/засідання ____________________________________________________________

(назва громадського об'єднання або його керівного органу)

 

«___»________ 2021 р.

смт. Тиврів

 

 

Присутні: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перелік осіб).

 

На Зборах присутні членів організації: ____ ос.

Загальна кількість членів організації: ____ ос.

Збори організації вважаються правомочними для вирішення питань порядку денного.

 

Порядок денний:

1. Про делегування представника організації «______________________________________________________________» до складу Молодіжної ради при Тиврівській селищній раді.

 

По першому питанню слухали ____________________, який(а) запропонував(ла) від організації «__________________________________________________» делегувати до складу Молодіжної ради при Тиврівській селищній раді __________________________________

                        (ПІБ) 

 

Голосували:

__ - «за»;

__- «проти»;

__- «утримались»

Рішення прийнято.

 

Ухвалили: ______________________________________________(ПІБ) делегувати до складу Молодіжної ради при Тиврівській селищній раді від ГО «__________________________________________________________».

 

 

 

Головуючий зборів                            _____________          _____________________

                                                                                                                 ПІБ

 

 

Секретар                                              _____________         _____________________

                                                                                                                 ПІБ